KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Technické muzeum v Brně.
Technické muzeum nabízí šestnáct stálých expozic
Technické muzeum v Brně.  
Autor / zdroj foto: technicalmuseum.cz

Technické muzeum v Brně / Brno-Královo Pole

Technické muzeum v Brně nabízí návštěvníkům možnost prohlédnout si šestnáct stálých expozic. Uvidí v nich například sklopný fotografický přístroj na skleněné fotodesky, seznámí se s historickým vývojem počítačové techniky nebo se podívají na jednu z prvních parsonsových turbín vyrobených v Evropě.

V hlavní budově Technického muzea v Brně je k vidění 16 stálých expozic a Technická herna, která zaujme malé i velké návštěvníky. Zábavnou, interaktivní formou seznamuje s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

V muzeu také od roku 2006 funguje výtvarně-technická dílna, ve které muzeum nabízí programy zaměřené na tradiční řemeslné a výtvarné techniky. V týdnu dílnu využívají školy a školky, o víkendech se tady konají dílny pro širokou veřejnost – děti pracující za pomoci rodičů i dospělé.

Stálé expozice nabízejí široké spektrum zaměření. Kupříkladu v expozici zaměřené na optiku je úvodní část věnovaná fotoaparátům, seznámí návštěvníky s hlavními částmi fotografických přístrojů a na zhruba 80 exponátech a příslušenství představí historický vývoj v této oblasti. Cílem expozice fotoaparátů je prezentovat jejich rozmanitost ve 20. století včetně technických parametrů. Nejstarší fotoaparáty spadají do zhruba poloviny 19. století. Nejzajímavějším exponátem je sklopný fotografický přístroj na skleněné fotodesky 50 x 60 cm, vyrobený firmou Fabrik Photographisher Apparate Langer & Comp. z Vídně, který používal profesor Karel Absolon.

Expozice výpočetní techniky zase ucelenou formou prezentuje historický vývoj počítačové techniky – od jednoduchých početních pomůcek, přes logaritmická pravítka a tabulky, klávesový sčítací stroj, elektronické kalkulátory, analogové počítače až po samočinné počítače nulté až třetí generace.

Návštěvníci se například seznámí s děrnoštítkovou technikou, uvidí sálový počítač MINSK a mladší IBM, až dojdou k osobním počítačům. Na několika z nich si pak mohou vyzkoušet či vzpomenout, jaké to bylo pracovat v operačním systému MS DOS, anebo si mohou zahrát počítačové hry z 80. let minulého století.

Posláním expozice je seznámit běžného návštěvníka se základními mezníky v historii počítačů, pro vážnější zájemce bude k dispozici počítačový informační systém s velkým množstvím doplňujících detailních materiálů včetně výkladových multimediálních animací.

Expozice kultury nevidomých navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného v roce 1992 PhDr. Josefem Smýkalem (nar. 1926), známým brněnským tyflopedagogem, učitelem hudby a zakladatelem poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 2000 pak bylo toto muzeum včleněno do struktury Technického muzea v Brně a od té doby zde vyvíjí své sbírkotvorné, prezentační a další aktivity.

Expozice dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby. Pozoruhodným exponátem je dřevěná rozkládací mapa Josefa Bezecného z roku 1830. Jedná se o mapu Rakouska-Uherska, ve které jsou vyznačeny obrysy jednotlivých států a hlavní město je vyznačeno tečkou.

Součástí expozice je i zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

Expozice parní motory je zaměřena převážně na stroje vyrobené a pracující v moravském regionu na přelomu 19. a 20. století, v období největšího rozmachu výkonných parních strojů a používání prvních parních turbín.

Expozice představuje velké parní stroje různé konstrukce, zemědělskou parní lokomobilu a jednu z prvních parsonsových turbín vyrobených v Evropě, části velkých strojů, systémy regulace, rozvodu páry a mazání, kotelní armatury, měřicí přístroje a nástroje a funkční názorné řezy a modely.

Více informací o dalších stálých expozicích, ale také aktuálních akcích, provozní době a cenách vstupného najdete na webu Technického muzea v Brně.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.