KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum seznamuje s životem Ježíše Krista. Mezi nejvzácnějšími obrazy můžete najít třeba Madonu z Veveří
 
Autor / zdroj foto: Diecézní muzeum

Diecézní muzeum / Brno

Diecézní muzeum v Brně krom stálé expozice "Vita Christi – Život Kristův", kde vypráví o životě Ježíše Krista, nabízí i komentované prohlídky věnované průběhu církevního roku nebo architektonickým památkám.

Mimo stálou expozici a dočasné výstavy nabízí muzeum také několik programů pro školy a skupiny. Jedná se o komentované prohlídky, ale také o úžeji zaměřené přednášky, věnované ať už průběhu církevního roku (jako jsou Velikonoce a Vánoce) nebo architektonickým památkám, či další vzdělávací programy.


Vita Christi – Život Kristův
Stálá expozice vypráví příběh života Ježíše Krista. Více než čtyři desítky obrazů, plastik a liturgických předmětů  z období od 13. do 19. století představuje bohaté umělecké dědictví brněnské diecéze. Díky přítomným citátům z Písma je návštěvník upozorněn na myšlenková východiska a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé.

Ve stálé expozici je mimo obraz Madony z Veveří pocházející z dílny Mistra vyšebrodského oltáře z období po roce 1340 zařazena také jedna z nejstarších soch Madony na našem území – Madona z Klentnice z konce 13. století. Dále je zde instalována autorská kopie Veraikonu, obrazu symbolisty Gabriela Maxe z roku 1874, nebo dva reliéfy z gotického oltáře v Mostištích.


Z historie Diecézního muzea
Diecézní muzeum brněnského biskupství bylo založeno 1. června 1993 jako první svého druhu v České republice. Sídlo muzeum získalo v prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde zůstalo do roku 1999. Poté byla jeho činnost přerušena, a to až do roku 2006, kdy získalo nově zrekonstruované prostory v kanovnickém domě na Petrově č. 1. Zde bylo otevřeno jako Informační kontaktní centrum s expozicí sakrálního umění z brněnské diecéze, a v roce 2007 zde pak byla otevřena také stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, jejímž autorem byl tehdejší ředitel muzea Karel Rechlík.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.