KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Sirény, velryby či obávaní draví žraloci. To všechno je k vidění v Dietrichsteinském paláci
 
Autor / zdroj foto: Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác

Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác / Brno

Dietrichsteinský palác je hlavní výstavní budovou Moravského zemského muzea. Návštěvníci tady najdou stálé expozice věnující se zaniklému životu na Moravě, pravěku na Moravě, Velké Moravě, Moravě ve středověku a je zde také velká kolekce minerálů a nerostů. Součástí je i kavárna a prodejna suvenýrů.

Pravěk Moravy
Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l.

Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrinách věnovaných jednotlivým vývojovým etapám a kulturám, jednak v tématických celcích, umožňujících představu o lidských činnostech a způsobu života v tom kterém období.

Kromě těchto větších celků a skupin jsou některé významné nálezy prezentovány jako solitéry (depot měděných hřiven z Blučiny, nálezy zlatých předmětů z různých lokalit, bronzové kování konvice z Brna-Maloměřic).

Zaniklý život na Moravě
Expozice je věnována vývoji života v jednotlivých geologických érách. Prostřednictvím moravských zkamenělin se návštěvník přenese do prehistorických dob, kdy na území dnešní Moravy proniklo hned několikrát moře, a to v období prvohor, druhohor i třetihor.

Návštěvník se tak seznámí s horninotvornými organismy, které tvořily útesy a lemovaly okraje těchto pradávných moří a jejichž relikty jsou dodnes zachovány např. v Moravském krasu. Pozůstatky stromovitých přesliček a plavuní nabídnou pohled do prvohorních pralesů a močálů, jež daly vznik dnešním ložiskům černého uhlí a které poskytly útočiště pro unikátní permské krytolebce známé z boskovické brázdy.

K vidění jsou také rozmanité variace druhohorních amonitů, vymřelých hlavonožců, jejichž zkameněliny jsou považovány za jedny z nejkrásnějších vůbec a které byly hojně nacházeny i v Brně na Stránské skále. Unikátně zachované části rostlin ze severní Moravy podají věrný obraz o druhohorní vegetaci na souši.

Nálezy z Jižní Moravy dále nabídnou pohled do tajemných třetihorních moří, kde se proháněly sirény, velryby či obávaní draví žraloci druhu Charcharocles megalodon. Pozornosti jistě neuniknou dokonale zachované fosilie hlubokovodních ryb, ani pozůstatky chobotnatců a nosorožců z třetihor. Návštěvník má také možnost se na chvíli vzdálit z území Moravy a seznámit se se slavnými barrandienskými trilobity z okolí Prahy, či dokonce zabrouzdat do pouště Gobi, jež patří mezi světově nejvýznamnější naleziště dinosaurů z konce druhohor.

Expozice je rozšířena o moderní videoprojekci vzniku Země, dioráma a rekonstrukce pradávných živočichů a rostlin. Pro představu o způsobu vzniku zkamenělin jsou ke zhlédnutí názorné ukázky fosilií různého typu zachování.

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století
Nová stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. Expozice obsahuje množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplňují dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.


Z historie Dietrichsteinského paláce
Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614–1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále? Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii.

V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska. V roce 1837 byl palác adaptován pro potřeby justičního úřadu. Od roku 1911 pak Dietrichsteinský palác slouží převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen. Na přelomu 80. a 90. let 20. století prošel palác rozsáhlou rekonstrukcí a jeho vnitřní dispozice byly přizpůsobeny modernímu muzejnímu prostoru.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.