AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Ergoterapeutky z Nemocnice AGEL Říčany inspirovaly děti k lepšímu soustředění
Ergoterapeutky z Nemocnice AGEL Říčany inspirovaly děti k lepšímu soustředění. 
Autor / zdroj foto: Radka Miloševská

Říčany

Jednou ze součástí komplexní rehabilitace je ergoterapie. Usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení: fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním. Ergoterapie může podpořit dospělé i děti pro samostatné zvládání běžných činností jako je stravování, oblékání nebo zvládání osobní hygieny.

A kde na konci školního roku pomáhala ergoterapie dětem? Na podporu soběstačnosti a soustředění dětí byla zaměřena návštěva dvou ergoterapeutek z Nemocnice AGEL Říčany na 4. ZŠ Nerudova Říčany. Jde o školu pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Celé jedno dopoledne zde měly ergoterapeutky za úkol vysvětlit dětem od 1. do 9. třídy, jak mají správně sedět, jak podpořit jejich soustředění, pozornost a také práci s hrubou a jemnou motorikou. „Děti velmi dobře spolupracovaly a všechny aktivity je bavily. Snažily jsme se je do výuky zapojit formou hry,“ uvedla ergoterapeutka Zuzana Kubelková.

Pro děti tohoto typu školy je skutečně prospěšné, naučit je správnému držení těla a dobré koordinaci. „Ergoterapie obecně pomáhá k větší sebedůvěře dítěte, lepší spolupráci v kolektivu a celkovému správnému rozvoji dítěte,“ vysvětluje Leona Jarošová, ergoterapeutka, která také školu navštívila.

Návštěva ergoterapeutek na základní škole si kladla za cíl také představit ergoterapii a ukázat její prospěšné stránky pedagogům. Proto se také paní učitelky zapojily do všech činností, a nakonec velmi kladně ohodnotily, že získaly nový náhled na aktivizaci dětí. „V každé ze tříd jsme nejprve prověřily funkční schopnosti dětí, poté jsme přihlédly k jejich věku, specifickým potřebám i prostředí a následně jsme jim dle jejich momentálního nebo dlouhodobého omezení poradily vhodné ergonomické pomůcky a nacvičily s nimi, jak je správně používat,“ dodaly ergoterapeutky.

Několika hodinová ergoterapeutická činnost byla finančně podpořena NADACÍ AGEL, která již od roku 2011 pomáhá osobám s handicapem a potřebným organizacím.

Autor / zdroj: Radka Miloševská

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.