AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Dětské centrum Liberec se připravuje na legislativní změny v oblasti péče o děti do 3 let
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Shutterstock

Liberec

Dětské centrum Liberec – významné zdravotnické zařízení v regionu, které pečuje o děti do tří let – se nyní připravuje na legislativní změny. Ty budou mít významný dopad na provoz zařízení. Konkrétně se jedná o návrh zákona, který s účinností od 1. ledna 2025 znamená zákaz umísťování dětí mladších 3 let do ústavních zařízení.

„Dětské centrum Liberec se na tyto změny připravuje již od roku 2020. Vznikl plán pro transformaci Dětského centra Liberec, který schválila krajská rada v září roku 2022. Ten kromě podrobného popisu stávajících služeb obsahuje i cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Počet dětí v dětském domově se postupně přirozeně snižoval díky zřízení institutu přechodné péče, kdy péči o novorozené děti začali zajišťovat přechodní pěstouni. V roce 2022 tak mohla být v původních prostorách kojeneckého oddělení zřízena dětská skupina Broučci, která poskytuje službu péče o dítě ve skupině. Od ledna 2024 organizace nově nabízí i sociální službu denní stacionář pro děti se zdravotním postižením. I ta je poskytována v prostorách, které v minulosti sloužily dětem z dětského domova, a je aktuálně využívána hlavně rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.

Od ledna 2024 dětský domov provozuje pouze jednu rodinnou skupinu pro tři děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou připravovány na přechod do jiného typu péče. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči do ukončení činnosti dětského domova k 30. září 2024, budou děti přemístěny do vhodných ústavních zařízení.

Po ukončení činnosti dětského domova budou uvolněné prostory využity k rozšíření služeb denního stacionáře. Současná kapacita denního stacionáře je 6 dětí, po rozšíření bude navýšena o 5 míst na celkových 11 míst. Organizace bude i nadále provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek, které poskytuje azyl dětem v krizových situacích. Provoz zdravotní ambulance zůstane beze změn. V lednu 2023 byla nabídka služeb rozšířena o sociální službu sociální rehabilitace, která pomáhá rodičům posilovat jejich rodičovské kompetence.

„Dětské centrum Liberec tak i nadále pokračuje v péči o děti a rodinu v Libereckém kraji, přičemž se přizpůsobuje novým podmínkám a transformuje své služby tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám regionu. Zajištění kvalitní péče a podpory pro děti a jejich rodiny zůstává hlavním cílem organizace,“ dodala ředitelka Dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.

Autor / zdroj: Filip Trdla

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.